Política de privacitat

Política de privacitat. Protecció de dades personals

Mitjançant la pàgina web de RAGO Aplicaiones Técnicas SL, no es recull cap dada personal sense el seu consentiment, ni es cedeix a altres.

El FORMULARI DE CONTACTE està concebut com a bústia d’atenció al client i té per únic objectiu la conformitat amb allò que disposa l’article 37 e) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: proporcionar informació sobre els serveis de la nostra empresa que poden ser d’interès per a la persona que ho sol·licita.

Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic mitjançant el FORMULARI DE CONTACTE es registraran al fitxer CLIENTS, amb l’única finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud d’informació, i mai no serà vinculant. Vostè pot exercitar el dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació remetent un correu electrònic a l’adreça ragoat1@gmail.com, o una comunicació per correu ordinari a la rambla del Rei en Jaume, 14, 1r. 07500. Manacor. Illes Balears.